top of page

Algemene voorwaarden

 • Wie een fotoshoot boekt bij Sofie Wuyts Photography gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

 • Het fotografisch werk van Sofie Wuyts Photography is onderhevig aan auteursrechten.

  De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotoreportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.  De foto's mogen enkel gedeeld worden op social media en andere kanalen, mits naamsvermelding van de fotograaf.

 • Foto's en video's gemaakt door Sofie Wuyts Photography kunnen verschijnen op de website en sociale media.

  Indien u dit niet wenst, moet dit vooraf via mail meegedeeld worden via mail naar sofiewuytsphotography@gmail.com.

 • Sofie Wuyts Photography heeft haar eigen stijl en houdt zich hier ook aan. Suggesties en ideeën zijn zeker welkom, maar integreer ik enkel als deze binnen mijn stijl passen.

 • Het aantal geleverde foto's in de galerij is variabel en afhankelijk van verschillende zaken, zoals het soort en de duur van de fotoreportage  en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

 • De foto's worden geleverd in jpg formaat, het is niet toegestaan afgeleverde foto's zelf verder te bewerken door er bijvoorbeeld een filter over te plaatsen, bijvoorbeeld andere op sociale media.

 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's (RAW bestanden) kunnen onder geen beding verkregen worden.

 • Online galerijen blijven 2 maand zichtbaar en worden nadien in het archief bewaard. Hierna kan de galerij door de fotograaf verwijderd worden om plaats te maken voor andere galerijen. Indien u na 2 maanden toch nog foto's wil downloaden, of u verloor foto's, kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan € 35 excl BTW (Foto's blijven gedurende 2 jaar in het archief bewaard).

 • De klant mag enkel de definitief gekozen foto's in hoge resolutie gebruiken na betaling. De foto's in de online galerij, in lage resolutie en voorzien van watermerk, dienen als voorbeeld en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is onder geen beding toegestaan hiervan screenshots te maken. Indien de klant dit toch doet, zullen deze beelden ook gefactureerd worden.

 • De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen indien foto's of fotoproducten worden afgedrukt door derden, of op niet-gekalibreerde schermen worden weergegeven.

 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 • Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd. De prijs die geldig is op het moment van de boeking, blijft ook geldig voor uw  geboekte fotosessie.

 • Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventuele prijsstijgingen van toepassing zijn. Overwaarde van de geschenkbon wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 • Voor standaard fotoshoots, is de boeking definitief na goedkeuring van de offerte, deze geldt als overeenkomst.

 • Voor Feestbeestenshoots, cosy Christmas en andere shootdagen, is de boeking is pas definitief na betaling van de factuur.

 • Betaling dient te gebeuren binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur. Pas na ontvangst van de betaling is de boeking definitief. 

 • Bij niet of laattijdige betaling houdt Sofie Wuyts Photography zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande bedrag bekomen is. Indien de sessie niet betaald is binnen de 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag van €200.

 • Wanneer het weer het niet toelaat een fotosessie te laten doorgaan, zal de fotosessie verzet kunnen worden naar een andere datum zonder meerkost.

 • Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt de fotosessie verplaats of vergoed in de vorm van een tegoedbon.

 • Wanneer een klant niet komt opdagen voor een sessie, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 • Wanneer een klant annuleert binnen de 7 dagen voor een sessie en deze niet verplaatst wordt, zal 50% van de shootprijs in rekening worden gebracht.

 • Bij Feestbeesten shoots, cosy Christmas en andere shootdagen, is annulatie niet mogelijk en kan er geen terugbetaling zijn.

 • Bij het annuleren van een cakesmash sessie binnen de 48 uur voorafgaand aan de sessie, zal de cake in rekening worden gebracht. Wanneer de cakesmash niet verplaatst wordt, zal de cake +50% van de shootprijs in rekening worden gebracht.

 • Bij huwelijken en feest-pakketten wordt 30% van het bedrag vooraf gefactureerd. De overige 70% na oplevering van de foto's met watermerk. Foto's in HR en eventuele albums en fotoproducten worden pas na volledige betaling afgeleverd.
  Bij annulatie binnen de 31 dagen voor datum van het huwelijk of event, zal ook 50% van de afgesproken prijs gefactureerd worden.

 • Het boeken van mini-sessies (zoals Cosy Christmas, Feestbeestenshoots, moederdagmini's,...) kan enkel o.b.v. vooraf betaling. Bij annuleren zal dit bedrag niet terugbetaald worden. Hiervoor worden namelijk investeringen gemaakt om jullie een unieke ervaring te bieden.

 • De fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren na aanvaarding  indien nieuwe informatie beschikbaar wordt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken. De fotograaf heeft tevens het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding, in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt. De gemaakte kosten i.f.v. de oorspronkelijke opdracht zullen worden afgehouden van het voorschot.

 • Voor, tijdens of na de fotosessie is Sofie Wuyts Photography niet aansprakelijk voor

  • schade bij de opdrachtgever

  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik van diensten

  • materiële schade door bvb. vallen, stoten, uitglijden...

  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij

 • Bij fotosessies langer dan 4 uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien wordt van eten en drinken.

bottom of page